Rosine Meitert

De schwuach Ihhäilft!

Det Gedicht vun den Männersuaiden
Hout ba mir griuß Unklung fainden,
Wour friu wa ech liuas wa et diu stuit.
Zemioal et net nuar mir esi guit.

Net nuar wuet än Hais och Kummer,
Äs et Nougel äs et Hummer,
Äinden meß da schwuach Häilft wässen,
Wouar der Mîjun et hout geschmessen,

Äs et niet gluat glech zet Stall,
Kennen de Neber et hîiren all’.
Duat vun nechen Iurnung wuiß de Frah,
Och fill îiundert noch derziua.

Doch de Frah mät viel Geduld
Siut och niet en uinzig Wiurt.
Sa äm Nu glech ualles fuaind
Und mâiucht dem Gebromm en Uaind.

Mëir wëir der Mîjun och wa gescheit
Gluiwt mer, et äs âsi law Legt.
De Frah äm vielmioals iwerlîijen as –
Chia et äs esi gewäss !

Rosine Meitert
Ummenhofen